Joep Zorgt

Joep Zorgt levert verpleegkundige diensten in de gezondheidszorg.

Zowel intra- als extramuraal.

Ik heb ruime ervaring zowel in de thuiszorg als de intramurale setting.

Ik neem zelf geen patiënten aan.

Ik hanteer een vast tarief van € 50,00 per uur, afgerond per half uur.

Bij extramurale zorg reken ik een km vergoeding van 0,29 per verreden km.

U kunt mij bellen voor beschikbaarheid op 06-45473692.

Bij voorkeur kunt u een aanvraag indienen of een email sturen